herb POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE IM. JULIANA LUBLIŃSKIEGO

III festiwal kultury polskiej pt. „Polskie kwiaty Zwiagielszczyzny”


5 listopada w Nowogrodzie Wołyńskim odbył się III festiwal kultury polskiej pt. „Polskie kwiaty Zwiagielszczyzny” zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe im. Juliana Lublińskiego.

Festiwal był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz został objęty patronatem honorowym Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Partnerami naszego przedsięwzięcia były : Fundacja „In Blesset Art” oraz Szkoła Sztuk Pięknych m. Nowogrodu Wołyńskiego. Koncert festiwalowy zaszczycili swoją obecnością: Konsul RP w Winnicy Pani Urszula Filipkowska, delegat z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pan Piotr Zmyślony, pracownik Konsulatu Generalnego RP w Winnicy Pan Mirosław Straziński,Prezes Fundacji “In Blesset Art” , ikonograf, wolontariusz 30 Brygady m. Nowogrodu Wołyńskiego pan Hubert Kampa , prezes Społecznej Organizacji „ZJEDNOCZENIE SZLACHTY POLSKIEJ NA ŻYTOMIERSZCZYŹNIE” Pani Natalia Iszczuk ,Redaktor naczelny Polskiego Centrum Medialnego „Głos Polonii” oraz portalu „ JAGIELONIA” Pan Włodzimierz Iszczuk . Swoją obecnością zaszczycili nas : Zastępca Burmistrza Rady Miasta Nowogrodu Wołyńskiego Pani Оксана Гвозденко Oksana Gwozdenko, Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury 


24.11.2017


Pozostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

three × 5 =