herb POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE IM. JULIANA LUBLIŃSKIEGO

Odsłonięcie tablicy L. Kaczyńskiego w Żytomierzu


W sobotę 20 maja liczna grupa składająca się z członków Polskiego Stowarzyszenia im. J. Lublińskiego oraz uczniów polskiej szkółki sobotnio – niedzielnej im. J. Jakubowskiej w Nowogrodzie – Wołyńskim wzięli udział w uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Żytomierzu. Na zaproszenie Prezeski „Zjednoczenia Szlachty Polskiej” w Żytomierzu Pani Natalia Iszczuk wzięliśmy udział w pięknej mszy świętej w kościele p.w. Świętego Jana z Dukli, na której wznieśliśmy wspólną modlitwę za wszystkie ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. Po mszy nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy, którego dokonali minister kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, wicemarszałek sejmu Ryszard Terlecki i wicepremier Ukrainy Genadij Zubko. W uroczystości wzięło udział dużo szanownych gości : przedstawiciele kancelarii Prezydenta RP i Senetu, Prezes Fundacji „Wolność i Demokracja” Pan Robert Czyżewski, ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Winnicy, władze ukraińskie oraz przedstawiciele różnych polonijnych organizacji. Na uroczystym odsłonięciu tablicy uczennica szkółki sobotnio – niedzielnej im. J. Jakubowskiej -Waleria Szewczenko recytowała wiersz
” Nasz prezydent” , który został napisany 10 kwietnia 2010 roku przez członka naszego Stowarzyszenia Pana Edwarda Adamowicza. Po wierszu został wykonany piękny i znany dla wszystkich utwór „Ave Maria” w wykonaniu nauczycielki szkoły sztuk pięknych m. Nowogrodu Wołyńskiego Pani Tetiany Walentiuk.

 


24.05.2017


Pozostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

10 + six =