herb POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE IM. JULIANA LUBLIŃSKIEGO

Jadwiga Jakubowska


Dużo przyjaciół mam wśród ludzi,

Lecz każdy z nich mnie zdradzić może…

I tylko jeden mnie nie zawiedzie,

Bo ten przyjaciel ty panie Boże.

Dałeś mi w mękach życie swoje,

W ołtarzu dla mnie  więźniem stałeś

A w zamian – nic, bo życie moje

Na krzyżu krwawo odkupiłeś.

O Zbawco mój, toś ty jedyny

Co nigdy zdradzić nie potrafisz…

Ty chcesz przeze mnie być kochany.

I moją duszę za to zbawisz.


07.04.2017


Pozostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

15 + eight =